top of page

Geschiedenis van Sifu/Guro Patrick P V V

Hoe en wanneer ben je in contact gekomen met vechtsporten ?

               Het was 1970 en samen met een schoolvriend (Alain Ausloos) ging ik op vrijdagavond mee naar de Judo training (Judoclub Leuven olv Erik Veulemans) onder de voetbaltribune aan de Naamse Poort te Leuven/Heverlee. Dit kwam uit gemakzucht omdat ik graag mee op Weekend ging met hun gezin en zo konden we alleen samen onmiddellijk vertrekken na de trainingen.

Heb je lang deze lessen gevolgd ?

               Een goede drie jaar. Hierna ben ik over gegaan naar Karate.

Waarom Karate ?

               Tijdens een strubbeling op de speelplaats van de school wilde ik het gevecht ontlopen maar werd toch gegrepen door mijn tegenstander. Hij sprong op mijn rug en ik kon niets doen. Daar besefte ik dat er meer dan Judo nodig was om je te verdedigen.

En hoe lang heb je dit gedaan ?

               Ik ben gestart in 1973 in de kinderclub “Banzai” die juist ontstond. De lesgevers waren zelf nog geen zwarte band (Jean Van Roy – 1e kyu bruin, Johnny Verbieren – 3e kyu bruin, beide leerlingen onder Sensei Luk Galmart –Karate club Samurai). We trainden in de ontvangsthal van de appartementsblok “De Boomkes” te Leuven. We waren met een 7 tal die hier de Karatestijl Wado Ryu leerden kennen. De kinderclub is na een 3 tal jaren over gegaan in de grote club Samurai. Hier ben ik tot 1978 gebleven.

En hierna ?

               In 1978 heb ik een meniscus operatie ondergaan en tijdens mijn revalidatie ben ik in contact gekomen met het personeel van het (toenmalige ) Chineesrestaurant “Special 1” in de Naamsestraat. We werden vrienden door samen te voetballen en te ping pongen. Maar in hun midden was er een ober (Mok Siu Kyu)  die de stijl “Wing Chun Kung Fu” beheerste. Hij had ook contact gehad met Bruce Lee in Hong Kong. In het midden van deze Chinese vrienden ( family Tang – familie Wong) werd ik dan ook bloot gesteld aan de Chinese cultuur en hun doen en laten. Ik mag dus zeggen dat verder opgroeien tussen hen mijn verdere ontwikkeling in de vechtsporten ten goede kwam. Tot op heden zijn we nog vrienden en houden contact op alle mogelijke manieren.

Sinds wanneer kwam Bruce Lee “in the picture”?

               Dat was in 1973...in de toenmalige  REX bioscoop in de Bondgenotenlaan te Leuven. Het was een film niet toegelaten onder 16 jaar en dus moest ik een truckje vinden om binnen te geraken. Mijn broer was eerst binnen gegaan en ik kon dan vertellen dat ik bij hem hoorde maar dat hij al binnen was. Eenmaal binnen zocht ik hem op in het donker. Ik hoorde steeds geluiden van een kip of zo maar wanneer ik naar het filmscherm keek, dan zag ik Bruce Lee vechten en besefte ik dat het zijn Kiai/kreet was tijdens het vechten. Sinds dat moment was ik verkocht...en zoals velen wilde ik Bruce Lee worden...

Geschiedenis van I.S.D.S.

Hoe is de I.S.D.S. dan ontstaan ?

                Naast de Chinese vriendengroep ben ik ook opgegroeid met een Spaanse vriend, Jose Lopez. Hij had ook via de Judo de Karate ontdekt . We hebben mekaar tegen gekomen in de Samurai Karate Club en veel samen getraind, zowel in de club als privé. We gingen regelmatig naar het buitenverblijf van mijn ouders in Rotselaar Heikant. Daar konden we gedurende uren in de zon sparren en uittesten. We kenden mekaar zeer goed. Ik bracht hem ook in contact met mijn Chinese vrienden en ook hij zag dat er meer was naast Judo en Karate. We wilden dan ook meer trainen en uit testen en kochten dan ook het boek “Tao of Jeet Kune Do”, geschreven nota’s van Bruce Lee. Met dit als handleiding zochten we verder onze weg. Maar we hadden een goede trainingszaal nodig. Ik was toen student  in het Sportkot te Leuven en deed een aanvraag om een trainingszaal te huren. Dit werd toegelaten (omdat ik ook een Universiteitsstudent was) mits er ook les gegeven werd. Dus gingen we lesgeven. Maar dit was natuurlijk een drogreden om de zaal te kunnen huren. Telkens er geïnteresseerden waren dan deden we een demonstratie met veel agressie en gebruik van stokken in full contact zodat de toeschouwers echt geen zin hadden om aan te sluiten. Zo konden wij privé de zaal blijven huren en zelf trainen. Het tweede jaar brachten we onze vriendin mee en iets later kwamen mijn Chinese vrienden soms ook mee. Tijd deze momenten werd het duidelijk dat het lesgeven mij wel lag. Parallel leerde ik ook lesgeven tijdens de vakken didactiek in mijn studiejaren Kinesitherapie. Tijdens het derde jaar kwamen er tot 17 nieuwe leerlingen. De school was nu echt gestart. Ook de rollen tussen Jokke (Jose Lopez) en mij  werden meer duidelijk. Hij was de trainer en ik was de lesgever. Het vierde jaar hadden we een 87 tal leerlingen en het vijfde jaar zelfs 107 ! Maar door “interne” problemen moest ik (niet vrijwillig) in 1985 afstand doen van mijn positie en rechten in de school. Onze wegen gingen uit elkaar....Ik deed mijn legerdienst en studeerde af met een thesiswerk; de school bloeide langzaam dood en werd in het sportkot ontbonden. Dit was juni 1987. In september 1987 startte in de nieuwe (en huidige) I.S.D.S. in het toenmalige “Squash Center De Vaart” aan de Kol. Begeaultlaan Leuven. Ook deed ik een officiële registratie van de naam, logo’s en kleuren als Merk in de ganse BENELUX zodat er niemand nog een goede instelling kon stuk maken. Sinds 1987 heeft de school geen enkele onderbreking gekend.

Wat met het curriculum ? 

                De eerste 2 jaren (1987-1989) werden vooral Judo, Karate, Jiujitsu gegeven. We namen ook deel aan de kompetities “All Styles” in Eterbeek. Daar merkte ik dat er toch meer voor nodig was om een goede zelfverdediging te ontwikkelen. In 1989 ben ik naar een Seminarie van Guro Dan Inosanto geweest (Speyer, Duitsland). Tijdens dit 2 daagse seminarie werd ik bloot gesteld aan systemen zoals Wing Chun Kung Fu, Filipino Martial Arts (Kali – Escrima – Silat), Jun Fan Kickboxing, Shooto en de Jeet Kune Do concepts. Ook nieuwe contacten boden zich aan. Sinds deze ervaringen heb ik jaarlijks verschillende seminaries, workshops en trainingskampen in allerlei systemen gevolgd (Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België, VSA). Verschillende systemen werden aldus bijgevoegd aan het oorspronkelijk curriculum van de I.S.D.S.

Wie is Guro Dan Inosanto ? 

             Guro Dan was een leerling van wijlen Bruce Lee. Maar hij was ook zijn leraar en vriend. Samen hebben ze vele jaren getraind en Guro dan was dan ook zijn assistent/verantwoordelijke voor de Los Angeles Branche.

Na het overlijden van Bruce Lee is hij blijven ontwikkelen in de vechtsportwereld en heeft  hij zichzelf kunnen bekwamen in talrijke systemen .

Wat is jouw status ivm Guro Inosanto ?

                 Na een 300 tal uren lesnemingen bij Guro Dan (seminaries, workshops, kampen, lokaal in de Inosanto Academy) ben ik in 1993 als “Apprentice Instructor” gecertificeerd. Nadien ben ik hem blijven volgen om mij verder te bekwamen met als promoties “Associate Instructor” en “Full Instructor”.

Sinds 2014 ben ik “Full Instructor Level 7” en is een “Life Time Credential”. In België ben ik de enige onder Guro Dan met dit niveau en vertegenwoordig ik hem dan ook in de Filipino Martial Arts en de Jun Fan Martial Arts  en Jeet Kune Do Concepts.

Heb je nog andere lesgevers die jouw en de I.S.D.S. beïnvloeden ?

               Zeker...voor het Muay Thai Thai Boksen hebben we Ajahn Surachai Sirisute, voor Wing Chun Kung Fu is het Sifu Francis Fong, voor het Shooto is het Sensei Yori Nakamura en in het Braziliaans jiujitsu Professor Jean Jaques Machado.

Hiernaast mogen we de invloeden van anderen niet miskennen, zoals Pendekar Paul De Thouars (Silat Bukti Negara), Sifu Tim Tackett (JKD), Professor Salim Assli (Savate), Sifu Larry Hartsell (JKD grappling), Sifu Ron Balicki (FMA, Shooto, JKD), Sifu Rick Tucci (FMA, JKD), Sifu Rick Faye (FMA, JKD).

Verder ben ook blootgesteld aan Capoeira, Westers Boksen, Crabi Crabong, Pistool/revolver gebruik, Bodyguardtraining, Iaido, Russish Sambo, en misschien vergeet ik er nog.

Geschiedenis Jeet Kune Do

Hoe is het Jeet Kune Do dan ontstaan ?

              Eenvoudig gesteld...vanuit het Wing Chun Kung Fu heeft Bruce Lee zijn eigen aanpassingen en stempel gezet wat we dan Jun Fan Gung Fu noemen, Bruce Lee’s Chinees Boksen. Hieruit is zijn Jeet Kune Do ontstaan door op zoek te gaan naar andere oplossingen om zich te verdedigen ,komende uit andere vechtsportsystemen. We denken dan hier aan het Thaiboksen, Judo, Karate, Jiujitsu, worstelen, Escrima, Savate, Westers Boksen, schermen, verschillende Chinese systemen. Maar bij dit alles zit er een grote dosis filosofische begrippen bij. Bruce Lee was ook erg filosofisch gericht.

Wat is jeet kune do ?

           Het Jeet Kune Do kan eigenlijk vrij vertaald worden als “het onderscheppen van een aanval”. Het is een concept dat eenieder voor zichzelf moet uitmaken. Om je te verdedigen heb je “allerlei” nodig om dit te bereiken, wat het ook mag zijn. Het is geen stijl die je kan aanleren aan iemand. Als je het duidelijker wil stellen is het Bruce Lee’s manier om een aanval te onderscheppen. Dus met zijn lichaam, snelheid, reflexen, kracht, enz. Dus zijn eigen gemaakte manier om te reageren op elke mogelijke aanval. Dit is steeds verschillend voor iedereen want niemand heeft dezelfde bouw en/of capaciteiten als Bruce Lee. Iedereen heeft zijn eigen Jeet Kune Do.

I.S.D.S. Vandaag

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende stijlen/systemen ?

              Judo, Shooto (combinatie van Jiujitsu + Thaiboksen + Judo + vrij worstelen en Russisch Sambo) en het Braziliaans jiujitsu gebruiken we vooral als grondsystemen, het Muay Thai – Thaiboksen is een vrij agressief aanvallend systeem waarbij vuisten (boksen), Knieën, benen (stampen) en ellebogen gebruikt worden, de Filipijnse vechtkunsten (Kali – Escrima – Silat) combineert het gebruik van boksen (Panantukan) + stampen (Pananjakman) + worstelen (Dumok) + allerlei wapens (dolk, mes, stokken van verschillende lengtes, zwaarden, sjaal, zweep, allerhande werpvoorwerpen), het Wing Chun Kung Fu waarbij 70 % armtechnieken en 30 % beentechnieken gebruikt worden, het ISDS ( intensive Self Defence System) wat een combinatie van zelfverdedigingtechnieken tegen het vastgrijpen is, het Jun Fan Gung Fu wat Bruce Lee’s manier van Chinees boksen is en als laatste de Jeet Kune Do Concepts.

Zijn er speciale cursussen ?

                 Jawel, er kunnen ten eerste steeds cursussen gegeven worden op vraag…welk onderwerp dan ook.

Verder zijn er Zelfverdediging cursussen (steeds blokken van 5 x 2 u) voor dames, kinderen, en volwassenen gemengd; workshops  (3 u training in 1 discipline/problematiek) allerhande, seminaries (tweedaagse met 8 u training) en Bootcamps (15 tot 20u training). Privé trainingen kunnen ook steeds.

Waarom dit en niet dat ?

             Alles is afhankelijk van de persoon in kwestie , maar ook de situaties, de mogelijkheden, het tijdstip, enz. geven een invloed op wat er kan of mag gedaan worden om zich te verdedigen. Hier is de Belgische Wet dan ook van belang en moet goed begrepen worden. In onze leermethode wordt er steeds rekening gehouden met al deze factoren en is er dus steeds een persoonlijke aanpak/begeleiding.

Is het voor alle leeftijden ?

                 We kunnen starten vanaf een leeftijd van 8 jaar tot…..

Ook voor kinderen/dames/anderen?

                 Jawel voor iedereen. Alle leerstof en trainingen worden aangepast aan de groep/aanwezigen en hun wensen.

Wat is een realistische leertijd om je te kunnen verdedigen ?

               Dit zal afhangen van de graad van interesse en inzet van de persoon in kwestie. Technieken aanleren zal wel vlot kunnen maar deze combineren in een vloeiende opeenvolging van toepassing is een andere kwestie. Dit laatste is afhankelijk van het inzicht hoe iets kan opgelost worden, op een zo eenvoudig en snelle oplossing. Maar een 6 tal maanden met een praktische training van 4u per week gesteund door theoretische en filosofische begrippen (dagelijkse overdenkingen van bepaalde situaties) kan voldoende zijn. Het zich leren goed verdedigen kan wel degelijk op een vrij korte tijdspanne.

Waar kan men het leren ?

              In België zijn wij de enige school die dit ganse pakket kan en mag aanbieden…er zijn nog steeds geen “afgestudeerden” vanuit de I.S.D.S..

Wat met filosofische begrippen ?

             We gebruiken steeds verschillende filosofische uitspraken om iets meer dieptegang te geven aan wat we gaan doen of aan het doen zijn.

Zijn er gordels in de I.S.D.S. ?

              Jawel, iedereen draagt een witte gordel, als teken van beginnende zuiverheid en totaliteit van alle kleuren. Na de nodige testen afgelegd te hebben kunnen er zwarte “streepjes” op komen, wat telkens een hoger niveau voorstelt. Een hoger niveau betekent hier “meer inzicht dank zij kennis van technieken en principes”. Er zijn de sub-levels en de Graden. Per graad zijn er 3 voorafgaande sub-levels. Er zijn drie graden (dus ook 9 sub-levels). Een eerste graad stelt voor dat de persoon in kwestie zich kan verdedigen, gaan lopen; de tweede graad geeft de mogelijkheid zich te verdedigen en te blijven staan en met de derde graad is men in staat zich te verdedigen, te blijven staan maar ook aan te vallen. Hierna heeft men de Instructeur-niveaus.

We mogen alle niveaus gelijkstellen aan bepaalde gordels in vergelijking met de “andere” vechtsporten.

Welke personen hebben wat al bereikt ?

         Wel, er zijn verschillende personen met een Eerste graad, en enkele met de derde sub-level Graad twee. Maar niet iedereen blijft actief en enkele zijn ook geweerd uit de school.

Wat is een reden om geweerd te worden ?

            Diefstal, geweld zonder geldige reden, pedofilie, dus een “Blanco strafblad” is nodig. De school verraden is ook een reden. Dit laatste gaat over de school met zijn leerlingen in een slecht licht stellen alsook een ego kweken van betweter.  Er zijn er die, na enige tijd van training (maar nog veel te weinig), denken dat ze alles weten, kennen en kunnen, en die dan denken dat ze niets meer te leren hebben. Dat zijn dan de personen die er niet veel van begrepen hebben en nog moeten starten.

Wat betekent zelfverdediging voor jou ?

              Te allen tijde gaan lopen…hoe dan ook.

Waarom en aan wie zou je dit aanraden ?

             Aan iedereen…de maatschappij is verandert en zal nog veranderen, nog agressiever worden. De regels van ieders respect verdwijnen stilaan en het is dan ook nuttig om je eigen grenzen te kunnen aangeven.

Wat wil je nog leren ?

               Alles wat op mijn pad komt. Maar vooral me meer bekwamen in het Iaido (de kunst van Katana gebruik) en misschien Kyu-do (de kunst van het Japans boogschieten). En zeker het gebruik van de Taiko-drum.

Ga je alles vastleggen in een boek ?

             Dat zou een mooi doel zijn, maar vraagt veel werk en inzet en…het samen werken met een vertrouwenspersoon. Momenteel is er wel iemand die vrijwel alles in haar bezit heeft van nota’s, foto’s en andere zaken en die dat zal ordenen en beveiligen op het internet. Zij verzorgt ook de website, de Faceboek en de Instagram van de school.

Guro Dan Inosanto
bottom of page