top of page

Ego en politiek in de Vechtsportwereld

               “In de vechtsportwereld wordt er meer aan politiek gedaan dan in de politiek” 

                                     

                                                                Gezegde van Master Chai Sirisute tijdens het Thaiboxing kamp te Oregon 1992.

                 En inderdaad, Master Chai heeft het juist. Titels en gordels blijken verblindend te werken.

                 Het begint reeds bij het “te snel krijgen” van een promotie of gordelkleur. Is dit om de leerling te motiveren/belonen of om hem/haar te houden als leerling/geldschieter?

                En wie is de lesgever die de promotie doorvoert? Wat is zijn/haar achtergrond/diploma/afkomst?

Het komt zelden voor dat een lesgever zijn bewijs van graad/gordel/afkomst laat zien aan de leerlingen. Deze laatsten zullen ook niet durven vragen achter de “credentials” van hun leraar. Iedereen die een Gi (gevechtskimono/uniform) draagt met een zwarte gordel (laat staan een rood-witte/rode/… ) wordt aanzien als meester/Sifu/Sensei/Guro/… ook al is deze het niet (waard).

              En dan zijn er personen die een tijdje (?) leerling geweest zijn, misschien een examen/test hebben afgelegd en denken dat ze voldoende kennis hebben. Ze verlaten de school en starten dan op hun beurt zelf een school of groep, soms met dezelfde benaming van school, stijl of systeem. Of ze verzinnen een naam voor “hun” stijl.

Meestal mengen ze “een beetje van dit en van dat” en geven het een mooie naam dat commercieel goed in de markt ligt.

            Het spijtige is dat de toekomstige leerlingen van de “wannabe” lesgever een lager niveau van kennis zullen ontvangen waardoor deze dan ook geen realistische gordelkleur/bevordering zullen hebben. Dit kunnen we zien wanneer een lagere band (geel, oranje) het vlot kan halen van een hogere band (zelfs bruin/zwart). Persoonlijke teleurstelling is het gevolg.

              Persoonlijk heeft onze school, de International Self Defence School, reeds enkele “voorvallen” mogen meemaken:

    ~ In de jaren 1980 was jaloezie de reden van een breuk, waardoor de originele lesgever de school met 117 ingeschreven leerlingen verliet. Na 2 jaren werd deze gesloten wegens gebrek aan leerlingen.

     ~ In de jaren 1990 werden 2 leerlingen (1 gevorderde) uitgesloten wegens “gebrek aan blanco strafblad”. Zij gingen, na een verblijf van 6 maanden in de USA, aan de slag met een nieuwe school, met de bedoeling de I.S.D.S. te verpletteren. Ook deze school is reeds enkele jaren verdwenen.

    ~ In de jaren 2000 besloot een gevorderde leerling de school te verlaten (omdat deze “niets meer te leren had in de I.S.D.S.” ). Deze startte dan maar een school om “zelfverdediging en weerbaarheidscursussen” te onderwijzen. Dit gedurende enkele jaren, maar is ook reeds geruime tijd verdwenen. Een pad in de Kung Fu zou een oplossing zijn.

     

         Het meest recente “geval” betreft een ex leerling van de I.S.D.S., met geen enkele graad in de ISDS, die tracht aan de bak te komen met het geven van lessen Thaiboxing… Kickboxing… Jeet Kune Do… en zelfs “No Nonsense zelfverdediging”. Deze laatste benoeming van cursus is dan ook “geleend?” van de I.S.D.S. (2018) en van een andere organisatie, gespecialiseerd in weerbaarheidscursussen in samenwerking met de I.S.D.S.. (zie Leuven Actueel, 14 juni 2021, “Jezelf kunnen verdedigen is basis”).

 

           Hierop kwamen verschillende meldingen van verontwaardiging in onze mailbox. Daarom dit schrijven.

          Waar is het toepassen van de BUDO code gebleven.

                    Honesty – Loyalty – Respect.

          Misschien verstaan verschillende personen de betekenis ervan niet zo goed. Wat zal het resultaat kunnen zijn van zulke cursussen/workshops/seminaries/… ?

        De deelnemende leerlingen kunnen teleur gesteld worden in de aangeboden kennis en daardoor geen geloof meer hechten aan de mogelijkheid om zich goed te kunnen verdedigen indien noodzakelijk.

           

          En waar is het respect van deze “lesgever”/ex leerling I.S.D.S. tegenover zijn meerderen in de I.S.D.S. (gevorderden met minstens een G1) en t.o.v. anderen?

            Maar het is niet te vermijden dat er “copycats” en “wannebies” zullen zijn, zowel in België als in de rest van de wereld, die graag namen zoals Jeet Kune Do, kickboks, Muay Thai,… graag in de mond nemen en met Dangraden smijten om publiciteit te voeren voor hun eigen winstbejag en hun EGO te strelen.

Spijtig…

Sifu/Guro P.

bottom of page