top of page

Einde seizoen 2019-2020

Nog steeds zijn er bepaalde Corona beperkingen die ons verhinderen om normaal les te geven. Daarom denken wij dat het beter is om dit sezoen geen lessen meer door te laten gaan, noch in Sportoase noch in Putte. We proberen bepaalde compensaties te voorzien voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Deze zullen op tijd medegedeeld woorden zodat iedereen op de hoogte is. Dit betekent niet dat er niet kan getraind worden. Er zijn nu reeds enkele leerlingen die op eigen initiatief samen komen om toch een gezellige training te doen. Ze filmen dan ook regelmatig hun training zodat ik er de nodige commentaren "zowel positieve als minder positieve" kan bijgeven. Hopelijk kan dit voor de nodige stimulans zorgen om toch aan minimale trainingen te doen.

Alle mogelijke voorstellen zijn steeds welkom.

Tracht het Forum regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van het doen en laten in de I.S.D.S.

We zien mekaar dan terug hopelijk in September 2020.


Stay safe en een prettige vakantie!


Sifu/Guro P.

32 views1 comment
bottom of page