top of page

Corona update

Nog 2 dagen en we zullen een laatste update kunnen plaatsen ivm wat er nog zal of kan gepland worden in de I.S.D.S. kalender en de mogelijke gevolgen voor de rest van het trainingsseizoen 2019-2020.

We houden iedereen op de hoogte via deze weg.
Another 2 days and we will be able to post the last update concerning the I.S.D.S. calendar and the possible effects for the rest of the season 2019-2020.

We will keep everybody informed via this Blog.

7 views1 comment
bottom of page